Wetenschapsfilosofie


Wetenschappelijke bewijsvoering: deductie, inductie en abductie

Om theorieën te bewijzen gebruiken wetenschappers verschillende manieren van bewijsvoering. Er zijn in grote lijnen drie verschillende methoden te onderscheiden, die met name verschillen in sterkte (de mate van zekerheid waarmee een theorie wordt ondersteunt) en de soort van verklaring. Deze drie methoden zijn deductie, inductie en abductie. Deductie Deductie […]